Co jiného byla ostatně biblická Eva nabízející Adamovi jablko? Nebo Judita?

Vloudila se do stanu nepřátelského babylonského vojevůdce Holoferna, který se snažil dobýt území biblické Palestiny. Stačil jí svůdný oděv s trochou vína a mohla Holofernovi setnout hlavu. Tu pak obránci obléhaného města napíchli na hradby a bylo vymalováno.

Nebo orientální tanečnice a vyškolená špiónka Mata Hari. Ta ovšem nedopadla dobře. Chytili ji, odsoudili a nakonec zastřelili. Z dvanácti střel popravčí čety ji ovsem zasáhly jenom tři. Myslím, že těch devět vojáků schválně mířilo špatně.

Krásná osudová žena si dokáže omotat kolem prstu biblického Adama, válečníka Holoferna i tři čtvrtiny příslušníků popravčí čety. V běžném životě se prý často stávají oběťmi těchto žen muži od padesáti do šedesáti let. Ekonomicky zabezpečení a pohodlně usazení ve vedoucích funkcích.

Tajemství osudových žen

Určitou imunitu mají chroničtí proutníci střídající své milenky jako ponožky. Naopak lahůdkou pro osudovou ženu je ctnostný otec rodiny, který dosud i samotné slovo sex považoval za hříšné.

Jsou to muži typu bulík. Čím méně sexuálních zkušeností, tím lépe. Ideální obětí je katolík. Femme fatale pak rozehraje s tímto vysoce postaveným sexuálním nemehlem dobře promyšlenou intimní partii. Dá mu v ní pocítit, co dosud necítil. A už ho má ve své moci, nebo jak se říká, zobe jí z ruky.

K nalákání oběti ovšem není vhodná přímá sexuální nabídka. Kýžené ovoce přináší teprve trpělivost a nasazení příslušné masky. Může to být role nezištné pomocnice, rádkyně a ochranitelky. Ochotně na sebe bere i komplikované úkoly, často z právního hlediska nebezpečné a riskantní. Pokud je mladší, může vystupovat v roli nešťastného děvčete, které se ocitlo v tíživé životní situaci a samo potřebuje radu a pomoc.

Zkušení psychologové vědí, že jde o vypočítavou bestii. Její skutečná motivace je především zištná. Teorie sexuální ekonomie učí, že sex je zboží, které žena prodává a muž kupuje. V případě obyčejné prostituce se platí penězi, v dalších případech společenským postavením a podílem na moci.

Nejvyšší cenou je pak smlouva o trvalém plnění, tedy uzavření manželství. Vypočítavá osudová žena k tomu často směřuje, pokud sezná, že by se to vyplatilo. Ale někdy se to nevyplatí.