Z experimentu tedy jednoznačně vyplynulo, že ženy vnímají sebe samy zcela odlišně od toho, jak je vidí ostatní.

Ve snímku Portréty skutečné krásy vystupuje u FBI proškolený kriminalistický kreslíř Gil Zamora, který s využitím své vlastní patentované metody Compositure, vytvořil dva portréty sedmi žen. První portrét vznikl tak, že žena seděla za oponou a odpovídala na otázky kreslíře týkající se svého vzhledu a on na základě jejích odpovědí vytvořil portrét.

Před druhým portrétem se ženami strávil krátký čas cizí člověk, který je následně popsal kreslíři. Většina portrétů vytvořených podle popisu cizího člověka ukazovala krásnější, šťastnější a často přesnější zobrazení žen než portréty nakreslené podle popisu jich samotných. To byla jasná demonstrace skutečnosti, že ženy jsou největšími kritiky své vlastní krásy.

Žena a dva její portréty - vlevo ten, jak se vidí ona, vpravo tak jak jí vnímá okolí.

Žena a dva její portréty - vlevo ten, jak se vidí ona, vpravo tak jak jí vnímá okolí.

FOTO: Dove

“Když mě požádali, abych se zúčastnil tohoto projektu, vůbec jsem netušil, jak moc se od sebe budou dva portréty jedné ženy lišit,” komentuje výsledky experimentu policejní kreslíř Gil Zamora, a dodává: “Nikdy nezapomenu na reakce žen, když viděly oba portréty vedle sebe. Myslím, že mnoho z těchto statečných žen si uvědomilo, že mělo zkreslené vnímání sebe samé, které velmi ovlivnilo jejich život v mnoha směrech.”

Projekt má inspirovat ženy k tomu, aby přehodnotily vnímání své vlastní krásy a pochopily, jak na ně pohlíží ostatní.