Hlavní obsah

Porod doma představuje vyšší riziko pro matku i novorozence

V posledních letech se šíří tendence propagovat porody v domácnosti, které upřednostňují soukromé porodní asistentky a laické společnosti. Odborná veřejnost s tímto trendem nesouhlasí a snaží se před porody doma varovat. Porody doma jsou nebezpečné a představují vysoké a zbytečné riziko pro rodičku i novorozence.

Porod doma představuje vyšší riziko pro matku i novorozence

Díky dlouholeté, nezměrné a vysoce odborné péči gynekologů, porodníků a neonatologů dosahuje ČR vynikajících výsledků v novorozenecké úmrtnosti - v Evropě se řadí na 4. místo a lepších výsledků dosahují jen  Island, Finsko a Švédsko. Podle Petra Malého ředitele Fakultní Thomayerovy nemocnice s poliklinikou v Praze (FTNsP) v roce 2005 činila v ČR novorozenecká úmrtnost 2,02 promile (dle ÚZIS), to znamená, že  ze 102 211 živě narozených novorozenců jich zemřelo jen 206.  Jen pro srovnání  - v roce 1974 byla novorozenecká úmrtnost 14,78 promile, a zemřelo tak 2933 novorozenců.

Propagace porodů v domácnostech je negativním jevem, který by mohl vést ke zvýšení počtu komplikací, k nárůstu mateřské a novorozenecké nemocnosti a úmrtnosti. "Argumentace zahraničními zkušenostmi např. z Nizozemí je falešná, protože právě v těchto zemích, kde jsou tolerovány domácí porody mají výrazně horší výsledky v mateřské a novorozenecké nemocnosti a úmrtnosti než v České republice. Tendence v těchto zemích je zcela opačná, počty porodů v domácnostech se zde postupně snižují," vysvětluje Tomáš Peterka, primář Gynekologicko-porodnické oddělení FTNsP.  Argumentace, že k porodu v domácnosti by byly vybírány jen těhotné s předpokladem fyziologického porodu je podle primáře Peterky rovněž lichá, protože porod je děj dynamický, který se může v kterékoliv fázi zkomplikovat a proto porody v domácnosti přinášejí zbytečná rizika pro matku a plod a nemohou vyvážit eventuální výhody domácího prostředí.

Porody doma představují rizika pro matku i dítě

Stejně tak podle Jiřího Zacha, neonatologa - vedoucího lékaře Ambulance pro rizikové novorozence FTNsP z celé řady studií jednoznačně vyplývá, že porody doma představují výrazně vyšší riziko pro matku i novorozence.  Jen novorozenecká úmrtnost spojená s porody doma je přibližně 2 - 3krát vyšší než při porodech vedených v porodnicích, v některých situacích však může být ale i 10krát vyšší. Podobně je vysoká i novorozenecká morbidita  - tedy postižení nebo poškození novorozence - v souvislosti s porodem doma. "Pravděpodobnost  nutnosti transportu  rodičky do porodnice při plánovaném porodu doma pro objevení se komplikací se pohybuje dle různých studií mezi 12% - 32%,  více jak 80% těchto převozů  se uskuteční ještě před nebo v průběhu porodu," říká Jiří Zach a doplňuje: "Riziko nutnosti transportu novorozence na specializované oddělení pro jeho komplikace po porodu doma je udáváno v rozpětí 5% - 12%. Vše jsou vysoká čísla, protože je nutno brát ohled na tu skutečnost, že se ve většině případů jedná o rodičky, které byly vybrány jako vhodné pro domácí porod, tedy zdravé, s fyziologickým průběhem těhotenství a u kterých by žádné komplikace nastat neměly. Nelze proto souhlasit s tvrzením, že porody doma probíhají  většinou hladce - častým argumentem zastánců porodů doma."

Rizika porodu doma pro novorozence z pohledu neonatologa hrozí jak v průběhu, tak bezprostředně po porodu i v prvních hodinách i dnech po porodu. Největší riziko podle lékařů představuje nedostupnost okamžité adekvátní odborné (resuscitační)  péče  při poruše poporodní adaptace dýchání a krevního oběhu novorozence způsobené  např. infekcí,  vrozenými vývojovými vadami  srdce, plic atd., hypoxií, krvácením,  porodním poraněním atd. Dále pak hrozí infekce s rozvojem šokového stavu, komplikace spojené s manifestací vrozených vývojových vad - srdce, plic, zažívacího traktu, podchlazení, hypoglykémie, poruchy příjmu stravy a následné dehydratace, hematologické komplikace - především krvácivé stavy a novorozenecké hyperbilirubinemie ( žloutenky) a různé další.

"Rodička je ohrožena nejvíce náhlým a silným krvácením např. při předčasném odloučení lůžka, při rozsáhlejším porodním poranění, při zadrženém lůžku a při hypotonii - ochablosti dělohy po porodu. Dále je ohrožena náhlými příhodami, jako je embolie plodovou vodou, vzduchovou embolií, nebo častěji tromboembolií. Tyto příhody jsou náhlé, rozvíjejí se rychle řádově ve vteřinách až minutách a vyžadují okamžitou intenzivní porodnickou, anesteziologicko- resuscitační a eventuelně operační léčbu," zdůrazňuje primář Peterka.

Každá žena by měla být seznámena se všemi riziky porodu doma

Lze pochopit, že budoucí maminka dává  přednost pocitu určitého komfortu a soukromí při porodu doma před anonymním a ne vždy esteticky a jinak vyhovujícím prostředím nemocnice. Současně by ale  měla být plně informována, že tento komfort a soukromí je spojené s určitým - ne právě zanedbatelným - rizikem pro jejího potomka. Bohužel mediální a jiné formy propagace porodů doma podobně jako třeba  aktivity odpůrců očkování jsou vedené jednostranně, operují s city, překroucenými fakty, nikoliv s racionálními argumenty.

"Z argumentů lékařů jednoznačně vyplývá, že porod doma - a  tím zřeknutí se dostupnosti okamžité odborné péče a pomoci - je naprosto zbytečným hazardem s životem a zdravím novorozence," zdůraznil ředitel Malý.

Četnosti porodů doma v některých zemích
USA                                       2 - 3 %
Velká Británie                       4 - 5 %
Švédsko                                      2 %
Island                                         0,6%
Nizozemí                                    30%  - ale v roce 1965 to bylo 60% - během posledních 40ti let poklesl počet porodů doma i v této zemi

Další informace na www.ftn.cz.

yknivoNumanzeSaNyknalC

Související články

Výběr článků