Ve studii zveřejněné v časopisu Child Development se píše, že dvouleté děti, jejichž matky v těhotenství pravidelně holdovaly cigaretám, vykazovaly daleko více znaků nenormálního chování než jejich vrstevníci, kteří nebyli v prenatálním stádiu vystaveni působení cigaret.

Ve skupině dětí ve věku okolo dvou let jsou mírné problémy s chováním celkem normálním jevem. U dětí kuřaček, jsou ale tyto problémy mnohem častější a větší.

"Tyto objevy naznačují, že u některých dětí je třeba hledat kořeny jejich problémového chování už v období před narozením," říká Lauren Wakschlagová s Illinoiské univerzity v Chicagu, která výzkum vlivu kouření matek na chování dětí vedla.

Wakschlagová a její kolegové sledovali 93 dětí ve věku od 12 do 24 měsíců. 44 z nich bylo před narozením vystaveno účinkům kouření. Téměř polovina matek, jež kouřily i během těhotenství, si zapálila nejméně desetkrát denně.

Vědci zjistili výrazně odlišné chování dětí kuřaček. Ukázalo se, že se daleko hůře přizpůsobují a špatně reagují na nejrůznější podněty z okolí. Byly také daleko zlobivější, agresivní a měly horší sociální schopnosti.