Stejná studie ukázala, že třetina malých dětí v USA má televizi ve svém pokoji a že rodiče mnoha z nich ji nechávají zapnutou i při ukládání do postýlek a usínání. "Všemu, co zabírá tolik dětského času, musíme věnovat pečlivou pozornost," komentovala výsledky Vicky Rideoutová z Kaiserovy rodinné nadace, která průzkum financovala.

Pediatři netvrdí, že sledování televize děti zdravotně ohrožuje, ale některé faktory mohou mít škodlivý vliv. Především jmenovali umístění přístrojů v dětských pokojích, kdy děti mohou sledovat i pořady, jež jim nejsou určené. Televize je tak oprávněně dávána do souvislosti se zvýšenou agresivitou a s horším školním prospěchem, soudí psycholog Dan Anderson z univerzity v Amherstu.

Významný je také rušivý efekt televize. V domácnostech, kde je zapnutá téměř pořád, mohou děti budit dojem, že ji nevnímají. Přesto "myšlenky na televizi" rozptylují jejich pozornost, dodává Andesron.

Televize děti odvádí od zdravého pohybu

Vysedávání před obrazovkou odvádí děti od zdravého pohybu, což se projevuje ve sklonu k obezitě. Televize také nenahradí interakci, kterou děti potřebují ke svému přirozenému rozvoji. "Neexistuje důkaz, že by se děti do dvou let naučily z televize cokoli hodnotného," prohlásila Amy Jordanová z Pensylvánské univerzity. Speciální výchovné pořady pro starší děti ovšem mohou pomoci k jejich přípravě pro školu.

V radách, jak zvládnout televizní fenomén, američtí odborníci doporučují, aby rodiče především odstranili televize z dětských pokojů. Měli by také omezit vlastní sledování televize, protože malé děti se obecně chovají podle rodičovských vzorů. Dobré je rovněž určit dětem televizní "časový rozpočet".

Pokud mají rodiče pocit, že pořad není pro jejich dítě vhodný, pak asi opravdu není a přístroj by měli vypnout. Nikdy by televize neměla sloužit jako zábava pro nudící se dítě. Je pravděpodobné, že nemá-li co dělat, najde si kreativnější zábavu samo.

Z průzkumu vyplynulo, že ve 13 procentech amerických domácností s dětmi do šesti let je televize zapnutá od rána do večera. Téměř celý den běží v 19 procentech rodin a asi půl dne v dalších 21 procentech. Naopak nikdy nebo sotva kdy svítí televizní obrazovka ve 27 procentech domácností.