„Neustále nám stoupá počet dětí, které trápí právě tyto problémy, a zároveň roste počet dětí, které při komunikaci s námi upřednostňují internet před telefonním hovorem. Tento trend přitom sledujeme od roku 2007,” vysvětluje Peter Porubský, vedoucí Linky bezpečí.

Dle statistik Linky bezpečí bylo za rok 2017 přijato 2827 e-mailů, což je o 900 více ve srovnání s rokem 2016. Prostřednictvím chatu přijala Linka bezpečí 2017 kontaktů, což je o 820 více ve srovnání s rokem 2016.

„Závažnost problémů, které s námi děti přes on-line prostředí řeší, dokládá rostoucí význam těchto našich dvou služeb. Potvrzuje se, že on-line komunikace je běžnou součástí světa mladých. Komunikace o závažných tématech se mnohým dětem jeví snazší písemnou formou. Při psaní nemusí skrývat pláč, který tato témata často provází. Je pro ně jednodušší některé věci napsat než vyslovit,“ upozorňuje Porubský.

Podobný trend zaznamenala v loňském roce také Rodičovská linka, která nabízí rodičům, prarodičům, pedagogům a dalším dospělým jednajícím v zájmu dětí krizovou pomoc, rodinné a výchovné poradenství. „Mezi nejčastější témata na Rodičovské lince patřily rozvod v rodině a před a porozvodové uspořádání péče o děti. Zaznamenán byl rovněž nárůst tématu šikana,” doplňuje Kateřina Schmidová z Linky bezpečí.

Zatímco v rámci e-mailové poradny jsou nejčastější problémy týkající se rodiny a týrání, prostřednictvím chatu se konzultanti Linky bezpečí nejčastěji věnovali dětem s psychickými obtížemi, jako jsou deprese, úzkosti, sebepoškozování apod. Celkem šedesátkrát za rok 2017 museli pracovníci z Linky bezpečí kontaktovat další instituce (policii, záchrannou službu nebo OSPOD, Orgán sociálně-právní ochrany dětí), v případech, kdy bylo dítě akutně ohroženo na životě nebo na zdraví.