Vědci ze stockholmské lékařské univerzity Institut Karolinska se zaměřili na vzorek jednoho a půl miliónu lidí, kteří se narodili nejdříve v roce 1911. Zkoumali u nich, kdy zemřeli a zda v životě měli děti.

Zjistili, že otcům se život na rozdíl od bezdětných mužů prodloužil až o dva roky, matkám se věk při úmrtí průměrně zvýšil o 18 měsíců.

Podle vědců je vyšší dožití výsledkem láskyplné péče od potomků, díky které starší lidé dbají na pravidelné kontroly u lékaře a vedou aktivní život.

Podle starší studie může osamělost či ztráta partnera přivodit starším jedincům předčasné úmrtí, což přítomnost dětí kompenzuje. U svobodných a navíc bezdětných mužů je podle vědců riziko předčasné smrti až dvojnásobné.