„Mozek dívek může začít zrát od věku deseti let, zatímco někteří muži musejí čekat až do dvaceti, než dojde ke stejným změnám v organizační struktuře,“ tvrdí neurologové z Newcastle University.

Výzkum z Newcastlu je prvním, který prokazuje, že rozdíl v maturaci mozku u obou pohlaví může být až o deset roků. Neurologický tým přitom původně studoval to, jak se uchovávají v mozku informace. „Zcela náhodou jsme odhalili obrovský rozdíl mezi chlapci a dívkami ve vývoji mozku,“ potvrdil šéf výzkumného týmu Marcus Kaiser.

„Předchozí výzkumy prokázaly, že mozek skutečně projde výraznou reorganizací během puberty, během tohoto období dochází k větší aktivitě. Ale zcela neočekávaně jsme zjistili, že tyto změny začínají u dívek mnohem dříve než u chlapců. Ve věku mezi deseti a dvanácti roky pozorujeme hodně změn v aktivitě mozku u dívek, zatímco u chlapců to začíná mezi patnácti a dvaceti roky,“ dodal doktor Kaiser.