Děti, které ještě neumějí mluvit se v cizojazyčném prostředí neztratí a mají velmi dobrou schopnost porozumět. Učí se totiž poslechem. A není nutné mít za partnera cizince. Ačkoli je obecně zavedený názor, že největší šanci na osvojení druhého jazyka mají právě děti, jejichž jeden z rodičů cizinec je.

Metoda Helen Doron vychází z toho, že zvlášť důležitý je pravidelný a opakovaný poslech a upevňování z něho nabytých znalostí. Základem je, že doma děti pravidelně poslouchají cd nahrávky. Tímto způsobem získané vědomosti pak využijí v centrech, kde je s nimi lektoři anglicky probírají a učí je další nové věci. A rodiče přitom opravdu nemusí cizí jazyk ovládat. Certifikovaný lektor jim totiž poradí, co mají s dětmi doma dělat.

Podle lektorky Kristýny Pragerové, která metodu Helen Doron vyučuje v Rudné u Prahy je dobré začít s cizím jazykem co nejdříve.

Děti musí angličtinu slyšet denně

"Automatické přijímání melodie, rytmu a struktury jazyka či jazyků patří mezi nejkomplexnější schopnosti, které člověk v okamžiku narození má," říká s tím, že nejmladšímu dítěti v jejím kurzu je rok.

Pro malé děti existuje speciální výuková metoda, která je zaměřena na hry, dramatiku, tvořivost, nebo hudební a pohybový doprovod. Podle Kristýny Pragerové se v podstatě jedná o „přirozené učení, které je u takto malých dětí založeno na společných prožitcích s rodiči při hrách, výtvarných aktivitách, cvičení a podobně“. Zdůraznila, že podmínkou úspěchu je, že děti musí angličtinu slyšet denně.