Psychologové radí: Nereagujte impulzívně a vyhněte se větám typu: „Z tebe nic nebude, nevezmou tě na školu a můžeš tak leda zametat chodníky.“

Kvalitní vzdělání sice může být zárukou pozdějšího dobrého uplatnění, zdaleka však ne zárukou úspěchu. Toho spíš dosáhne člověk, jenž je schopen reálně zhodnotit své schopnosti a možnosti a má dostatek sebevědomí k tomu, aby se dokázal prosadit.

Vše v klidu proberte

Poslední školní den má být slavnostním a pokud možno příjemným zakončením školního roku bez ohledu na známky. „Dramatická vyčítavá scéna spojená s vysvědčením může být pro dítě impulsem k pozdějšímu zatajování špatných známek. Raději s ním vše v klidu proberte,“ doporučuje psycholožka Eva Kneblová.

Varovně zdvižený prst zaslouží podle ní pouze neprospěch způsobený leností dítěte. Neprospěch, za nímž stojí porucha učení, není důvodem k lamentacím a trestání.

Nejste-li si zcela jisti, co je příčinou špatných známek, kontaktujte pedagogicko-psychologickou poradnu (jejich seznam naleznete na www.icm.cz).

Standardním vyšetřením psycholog ve spolupráci se speciálním pedagogem určí profil rozumových schopností dítěte, vyloučí či potvrdí poruchu učení a zhodnotí další faktory, které mohou být příčinou selhání.

Prázdninové repete

Na druhou stranu rovněž není dobré neprospěch bagatelizovat, případně svádět vinu na pedagoga. „Jakákoli přehnaná kritika kantora povede v očích dítěte nejspíše jen ke znehodnocení školy a vzdělání vůbec,“ upozorňuje Kneblová.

Na horší školní výsledky je třeba dívat se i z hlediska prevence a dohnání ztráty. „Prázdniny by sice měly pro děti zachovat významnou porci odpočinku, vedle toho je ale vhodné kombinovat běžný prázdninový koloběh s přiměřenou didaktickou formou,“ doporučuje zase Bohumil Kartous ze společnosti Scio.

Rodiče mohou často vybírat z domácích i zahraničních pobytů pro žáky ZŠ, jež jsou orientovány jazykově, případně zaměřeny i na jiné předměty ze škály školního rozvrhu. Přehled akcí naleznete např. na www.borovice.cz.

Mohou ale využít i takový způsob prázdninové výuky, který lze časově modelovat podle jejich potřeb. Takovou možností je tzv. Prázdninové repete, výukový program využívající on-line kurzů probíhajících přes internetové rozhraní.

Nabídku repete z češtiny, matematiky a obecných studijních předpokladů pro žáky 5.–9. tříd ZŠ hledejte na www.scio.cz.