Nový výzkum expertů z univerzit v Exeteru a Oxfordu poskytuje první důkazy o tom, že pohlaví dítěte souvisí s výživou matky a že vyšší energetický příjem vede častěji k početí chlapců.

„Tento výzkum může pomoci vysvětlit, proč v rozvinutých zemích, kde se mnoho žen rozhodne konzumovat nízkokalorické potraviny, dochází k úbytku chlapců,“ uvedla doktorka Fiona Mathewsová z University of Exeter.

Za posledních čtyřicet let dochází k pomalému a pozvolnému úbytku nově narozených chlapců v poměru k nově narozeným dívkám v rozvinutých zemích. Ačkoli o pohlaví dítěte rozhoduje geneticky otec, je delší dobu známo, že vyšší hladina glukózy v krvi matky podporuje růst a rozvoj mužského embrya, zatímco zpomaluje a omezuje růst ženského. Přesný mechanismus ale není zcela jasný.

„Pokud má matka dostatek zdrojů, pak pro ni může mít smysl investovat do plození syna, protože ten má větší šanci plodit více dětí než dcera. Takže v chudších dobách je bezpečnější mít dceru,“ vysvětluje evoluční význam principu Mathewsová.

Studie byla publikována v odborném časopise Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences.