Ne vždy je potřeba mít při cvičení přesně stanovené počty opakování. Jedním takovým příkladem je právě Tabata trénink, který využívá systém pravidelně se střídajících časových úseků.

Jedná se o 20vteřinové aktivní intervaly, které se střídají s 10vteřinovými odpočinkovými intervaly, které kromě oddechnutí slouží také k přípravě na následující cvik.

Samotný způsob měření daných intervalů se může nepatrně lišit podle toho, co daný člověk preferuje. Někteří využívají jednoduché stopky, jiní dávají přednost intervalové hudbě, která střídá tempo přesně podle požadavků Tabata tréninku. Tyto skladby můžete nalézt na internetu, popřípadě existují přímo mobilní aplikace.

1. Skákané výpady

Díky skákaným výpadům kompletně procvičíte svalstvo dolních končetin, od hýždí až po lýtka. Nezapomínejte si hlídat rovná záda, která neustále drží páteř vzpřímenou v její přirozené pozici.

Čím delší výpad budete provádět, tím efektivněji celý cvik zacílíte na zadní stranu stehen a také na hýžďové svalstvo. Během provádění cviku nezapomínejte na pravidelné dýchání, které je základem pro to, abyste dokázaly celý trénink dokončit.

2. Desetivteřinový odpočinkový interval

Připravte se na následující cvik.

3. Křižné přítahy kolen k loktům

Během prvního odpočinkového intervalu zaujměte základní pozici pro křižné přítahy. Ty dokážou do pohybu zapojit jak přímé břišní svalstvo, které na břiše tvaruje oblíbený pekáč buchet, tak i šikmé břišní svalstvo, jehož zpevnění je kromě správného držení těla také jedním z faktorů, které udávají štíhlost vašeho pasu.

Dbejte na správné provedení cviku. Bedra jsou po celou dobu provádění pevně přitisknuta k podložce, loket jedné ruky se snažte přitáhnout co nejblíže ke kolenu křižné nohy a opět pravidelně dýchejte.

4. Desetivteřinový odpočinkový interval

Připravte se na následující cvik.

5. Tricepsové kliky

Po druhém cviku následuje další odpočinkový interval, vy se během něj připravíte k dalšímu cviku, kterým jsou klasické tricepsové kliky. Ty dokážou efektivně posílit tricepsové svaly, jejichž ochabnutí zapříčiňuje nechtěný efekt povislých paží.

Během provádění cviku neustále kontrolujte pozici zad. Záda musejí být neustále přirozeně rovná a nemělo by docházet k žádnému hrbení. Klesejte pomalu a kontrolovaně, jak vám paže dovolí. Opět se soustřeďte na pravidelné dýchání. Při klesání provádějte nádech, se stoupáním provádějte kontrolovaný výdech.

6. Desetivteřinový odpočinkový interval

Připravte se na následující cvik.

7. Prkno

Další cvik, který vás čeká, je klasický plank neboli prkno. Plank je stejně jako křižné přítahy zaměřen především na rozvoj břišního svalstva, ale oproti křižným přítahům zapojuje primárně hluboké břišní svalstvo, které se stará o správný nitrobřišní tlak a stabilizaci trupu.

Správná pozice při cviku je ta, kdy je celé tělo v jedné přímce, která protíná kotníky, kyčle, ramena a také hlavu. Trup se nikterak nepropadá, zrak směřuje do země tak, aby hlava zůstala v prodloužení páteře. I během tohoto cviku je velice důležité pravidelné dýchání, na které lidé velice často zapomínají.

8. Desetivteřinový odpočinkový interval

Připravte se na následující cvik.

Dokončení celého okruhu v žádném případě neznamená konec tréninku. Po dokončení posledního cviku následuje opět odpočinkový interval a po něm začínáte opět prvním cvikem.

Následují samozřejmě i ostatní cviky, a to po dobu minimálně 15 minut. Teprve po uplynutí této doby je konec tréninku a vy si můžete konečně vydechnout.

Ne všechny fit potraviny jsou tak zdravé, jak tvrdí reklamy. Někdy se stačí podívat na etiketu. Jakým fit potravinám se raději vyhnout, zjistíte na webu Supertělo.cz.