Core je komplexem několika svalových skupin. Je to trénink, který je speciálně určen pro rozvoj síly středu těla. Jelikož je střed těla současně také jeho těžištěm, vycházejí z něj všechny další pohyby. Proto je jeho pevnost zcela zásadní pro další cvičení a proto by se na něj nikdy nemělo zapomínat.

Mezi nejzásadnější svaly patří svalstvo břišní, svaly v oblasti beder, pánve, kyčlí a mnohé stabilizátory. Pro zacílení na core se nejčastěji využívají takzvané cviky statické, které jsou zacíleny na hluboké stabilizační svalstvo.

V následujícím tréninku je poskládáno několik základních cviků, které na střed těla efektivně cílí, a které by nikomu neměly činit problém. Soustředit byste se během cvičení měla především na výdrž v dané pozici a také na pravidelné dýchání.

1. Prkno se zvednutím nohy a ruky

Celý trénink začíná nejtěžším cvikem, který je kromě core zaměřený také na thorakolumbální fasci, která má zásadní vliv na přesun síly z dolních končetin na horní část těla.

Základní pozicí je vzpor na loktech, známý také jako prkno. U tohoto cviku ovšem navíc zvednete pravou paži a levou nohu tak, aby končetiny tvořily s tělem přímku. Po uplynutí určeného času vystřídejte končetiny a cvik opakujte.

2. Vzpor ležmo bokem s vytočením do strany

U tohoto cviku se nejprve musíte dostat do výchozí pozice. Zaujměte ji tak, jako byste chtěla provádět klasické prkno. Poté přeneste váhu na jednu paži, přetočte se a volnou ruku propněte nad hlavou. Trup zůstává po celou dobu provádění cviku rovný a nikde se neprohýbá. V této pozici opět vydržte určený čas a následně cvik opakujte na druhou stranu.

3. Prkno s pokrčenýma nohama

Poslední cvik je velice podobný klasickému prknu, ovšem jedná se o jeho zjednodušenou variantu. Zaujměte pozici ve vzporu na loktech a pokrčte nohy tak, aby se kolena nedotýkala země. Záda jsou stále rovná a hlava je v prodloužení páteře. V této pozici setrvejte určený čas a nezapomínejte pravidelně dýchat.

Mezi jednotlivými cviky nejsou zařazeny odpočinkové pauzy. Plynule přecházejte z jednoho cviku na druhý, a to přesně po uplynutí stanoveného času. Teprve po dokončení všech tří cviků následuje odpočinek v délce jedné minuty. Stejným způsobem odcvičte ještě alespoň další 2 okruhy.

Toužíte po krásném a plochém břichu? Šest skvělých tipů pro jeho získání naleznete ne webu Supertělo.cz.