Rád bych k tomu dodal ještě čtvrtý paragraf: 4. Často se stává, že každý z nich chce někdy jindy a hlavně s někým jiným.

Problémy plynoucí z různé intenzity sexuálních potřeb řeší sexuologové v poradnách denně. Případy naprosté partnerské sexuální shody jsou po několika letech společného soužití vzácnější než zatmění slunce. Dřív se frekvence pohlavních styků a intimní život podřizoval přáním muže, dnes platí sexuální rovnoprávnost.

Moderní muž nebývá zpravidla dobyvatel, ale spíše sběratel.

Ještě před půl stoletím slušně vychované dámě nepříslušelo dát najevo intimní touhu. Říkávalo se: „Sedávej, panenko, v koutě, budeš-li hodná, najdou tě!“ Dnes je jasné, že ji tam nikdo hledat nebude. Musí z kouta ven, a sama hledat i svádět. Ne nadarmo se říká, že moderní muž nebývá zpravidla dobyvatel, ale spíše sběratel.

Mezi mladými panuje v otázce věrnosti skepse. Jedna moje vysokoškolská studentka napsala do seminární práce: „Mohu vyžadovat od partnera bezmeznou věrnost, oddanost a obdiv, ale bude mi to k něčemu dobré? Kdo někdy, byť jen v myšlenkách, nezatoužil po pocitech vzrušení nebo napětí z nevěry? Koho občas nepřitahoval někdo jiný?“

Její kolegyně přiznává, že ve svých 21 letech měla možnost vyzkoušet si obě role. Jak nevěrnice, tak i zhrzené, podváděné a obelhávané partnerky. Monogamní partnerský vztah podle ní neexistuje a je vlastně proti přírodě.

Nic to nemění na prastaré lidské moudrosti, že důležitou podmínkou kvalitního partnerského vztahu je vzájemná věrnost. Tu budeme ovšem velice nesnadno definovat. Většinou se tím rozumí fyzický i citový vztah k jednomu partnerovi či partnerce. Pokud pak navážeme takový vztah ještě k někomu jinému, označuje se to za nevěru. A tady se projevuje nesmírná různorodost všech lidí. Protože tím citovým a fyzickým vztahem může každý myslet něco jiného.

Každý člověk se s nevěrou setká

Většina statistik uvádí, že celoživotní věrnost dodrží jen asi 3-4 % párů. O důvodech této věrnosti můžeme jenom spekulovat. Často zde hraje roli hluboká náboženská víra. Jindy tato celoživotní věrnost maskuje vrozenou frigiditu nebo impotenci. Prakticky každý člověk se s nevěrou setká. Pokud se nezařadí do zástupu nevěrníků, bude tímto jevem zasažen ve svém nejbližším okolí.

Ještě před šesti roky našel internetový vyhledávač pod heslem nevěra celkem 1 383 162 odkazů. O věrnosti jich bylo pouze 342 065. V současné době se počet odkazů zhruba vyrovnal. Je to 631 212 : 673 903. Znamená to, že nevěra byla dříve 4x častější? Nebo je naše společnost za posledních pět let věrnější? Těžko říct. O problému „nevěra manželky“ se pak můžeme poučit na 101 496 stránkách, zatímco „nevěrou manžela“ se jich zabývá 97 433. To taky o něčem vypovídá.