Záchranné a vyprošťovací práce zdržely oslavy muslimského Svátku oběti (íd al-adhá), kvůli nimž bylo ve službě méně záchranářů.