Pchjongjang nyní přišel se vlastní zprávou o dodržování lidských práv, podle níž k žádnému porušování práv občanů nedochází a opačná tvrzení jsou propagandou Západu. KLDR rovněž trvá na to, že stav lidských práv je její vnitřní záležitostí, do níž se nemají ostatní země vměšovat.

Vyšetřovací komise OSN pro Severní Koreu svou zprávu o KLDR zveřejnila letos v únoru a přirovnala chování severokorejského režimu ke zvěrstvům z éry nacismu. Severokorejci podle mnoha svědectví musí čelit zotročování, mučení, sexuálnímu násilí, politickému útlaku a dalším zločinům. Hladovějící obyvatelstvo podle vyšetřovatelů musí snášet nucené přesuny či perzekuce na základě náboženství, politického přesvědčení, rasy a pohlaví.

Zpráva popsala rovněž rozsáhlé politické represe, včetně poprav a internací v táborech nucených prací s odhadovanými 80 000 až 120 000 politickými vězni, stejně jako systém klasifikace rodin podle jejich loajality k režimu.

Zástupci KLDR už před šesti měsíci uvedli, že "takzvaná zpráva" je založena na důkazech podvržených mocnostmi nepřátelskými Severní Koreji. Podle Pchjongjangu jde o "nástroj politického spiknutí, jehož cílem je svržení socialistického systému" a snaha očernit zemi v očích mezinárodní veřejnosti.