Ibráhím podle soudce nabádal občany Syrty, kde Kaddáfí vyrůstal, aby vytvořili ozbrojené skupiny a bojovali proti povstalcům, kteří stáli proti Kaddáfího jednotkám. Spolu s ním byly souzeny další čtyři osoby a všechny dostaly stejný trest. Ibráhím byl navíc shledán vinným z únosu jednoho muže z nemocnice a z jeho vraždy.

Rozsudek podle libyjského práva znamená, že odsouzené zastřelí popravčí četa. Termín popravy není znám. Soud se konal v Misurátě, západně od Syrty. Případ bude nyní postoupen nejvyššímu soudu, který rozhodne, zda přijme původní rozsudek, nebo odvolání.

Ibráhím je Kaddáfího bratranec. Zastával v minulosti mnoho významných pozic, byl mimo jiné tajemníkem předsedy parlamentu a patřil k vedení Kaddáfího revolučních výborů, jež byly páteří režimu. Kaddáfí se v Syrtě na konci bojů skrýval a byl tam v říjnu 2011 dopaden a zabit. Ibráhím byl v konvoji, v němž se libyjský vůdce snažil na poslední chvíli uprchnout. Povstalci ho právě tehdy zajali.

Agentura AFP označuje Ibráhíma za jednoho z duchovních vůdců Kadddáfího režimu. Byl rozhodným odpůrcem západního světa a pořádal pálení anglických a francouzských knih. Jako ministr školství zakázal výuku francouzštiny a angličtiny ve školách.

V červenci dostal trest smrti také Mansúr Kaddáfí, rovněž příbuzný svrženého vůdce. Velel v minulosti mezi lidmi velmi nepopulární lidové gardě.