Ihned po převzetí operačního úkolu 21. dubna byly výcvikové týmy 4. jednotky OMLT nasazeny ke svým protějškům, tedy vojákům Afghánské národní armády.

Při první prohledávací operaci u pozorovacího stanoviště Lora, jež se nachází v nejjižnější části prostoru odpovědnosti 4. jednotky OMLT, se dokonce českým vojákům podařilo společně s jejich afghánskými kolegy zadržet čtyři povstalce z Tálibánu. „Převáželi zbraně a velké množství komponentů na výrobu improvizovaných výbušných zařízení,“ potvrdil podplukovník Martin Botík, který velí jednotce.

Společné afghánsko-česko-americké operace s názvem OHMID se účastnil druhý mentorovací tým, který má za sebou nejvíce patrol.

Důležitá je znalost terénu i dobré vztahy

„Čtvrtá rota, se kterou působí druhý mentorovací tým, je schopna patrolovat bez větších problémů, velitel může využít terénu ke zvýšení bezpečnosti jednotky. Vojáci roty jsou odvážní a velmi dobře si vedou ve střelecké přípravě,“ říká velitel 2. mentorovacího týmu nadporučík Miroslav M.

Společné patroly měly pomoci českým vojákům seznámit se s prostorem odpovědnosti a také vytvořit pevné vztahy. "Bylo důležité, aby navázali přátelskou atmosféru, vybudovali vzájemnou důvěru mezi příslušníky obou kulturně rozličných armád a zahájili mentorování přidělené jednotky,“ potvrdil velitel podplukovník Martin Botík.