Radioaktivní voda unikala z potrubí, jímž se odváděla koncentrovaná radioaktivní voda z odsolovacího zařízení do nádrže, kde měla být uskladněna. Podobný únik u odsolovacího zařízení byl zjištěn i 26. března.

Únik byl zastaven půl hodiny poté, co byl zjištěn. Z potrubí ale mohlo uniknout až 12 tun vody kontaminované radioaktivními isotopy. V místě úniku asi 300 metrů od moře byly naměřeny vysoké koncentrace cesia 134 a cesia 137. V moři ale radioaktivita zjištěna nebyla.

Dvanáct tun je ale nepatrné množství ve srovnání s tím, že loni japonská vláda povolila vypustit do moře 10 000 tun mírně radioaktivní vody.

Na konci června bylo uvnitř jímky druhého reaktoru naměřeno smrtelných 79 sievertů, což je nejvyšší hodnota od chvíle, kdy elektrárnu 11. března 2011 zpustošilo zemětřesení.