Hejno vplulo do mělkých vod, načež při odlivu v místě uvízlo. Záchranářům se podařilo dostat 17 kusů zpět na moře. Naděje vkládají také do dalšího přílivu.

Pláže Nového Zélandu patří k místům s největším výskytem uvízlých kytovců, většinou se k pevnině dostanou během migrace z antarktických vod.