Dětská úmrtnost poklesla všude ve světě, dokonce i v subsaharské Africe, kde tradičně umírá nejvíce dětí. Za poslední dekádu úmrtnost poklesla o polovinu, což je důsledek několika faktorů včetně lepší péče pro novorozence, šíření prevence, přístupu k vakcínám, lepší výživě a čistší vodě.

„Zpráva, že úmrtnost v oblasti klesá, ukazuje, že i v nejchudších místech jsme schopni dosáhnout pokroku. Tím, že více investujeme do nejopomíjenějších komunit, zachráníme více dětských životů,“ prohlásil v té souvislosti ředitel UNICEF Anthony Lake.

Ačkoliv ale denně v průměru zemře o 12 000 dětí méně než před deseti lety, nadále jich každý den umírá okolo 21 000 tisíc na nemoci, jimž lze zabránit. K asi polovině úmrtí dětí mladších pěti let dochází jen v pěti zemích: v Indii, Nigérii, Demokratické republice Kongo, Pákistánu a Číně. Více než 40 procent úmrtí přichází během prvního měsíce života dítěte a přes 70 procent během prvního roku.

V subsaharské Africe zemře každé osmé dítě před dosažením věku pěti let. V Asii je to každé patnácté dítě, naproti tomu v rozvojových zemích každé 143.

OSN si dala za cíl snížit mezi lety 2010 a 2015 dětskou úmrtnost o dvě třetiny. Bez navýšení rozpočtů nebude cíl dosažen, upozorňuje.