V úterý navštívil Vondra nově vybudované působiště Úkolového uskupení speciální sil v Džalálabádu. Byl přítomen slavnostnímu vztyčení vlajky v nově vybudovaném táboře Hombre. Sto mužů z prostějovské 601. skupiny speciálních sil spadá přímo pod velení speciálních sil ISAF. V provincii Nangarhár podniklo spolu se speciálními silami afghánské policie od 25. července už 48 operací, mezi nimiž jsou i úderné operace. Tým má zajistit bezpečnost v provincii Nangarhár, kudy vede klíčová dopravní tepna z Pákistánu do Afghánistánu.

Už v pondělí navštívil Vondra vojáky na základně Solthan Kheil ve Vardaku, kde cvičí a podporují afghánské vojáky, a působiště Provinčního rekonstrukčního týmu v Lógaru.

Afghánští ministři ocenili pomoc, která Česká republika poskytuje při výcviku vojáků a policistů. Vondra také věnoval afghánské policii zásobníky pro samopaly. Vondra opětovně uváděl, že klíčové je, aby si Afghánistán po roce 2014, kdy mají odejít mezinárodní síly ze země, byl schopen zajistit bezpečnost sám.

Vondra současně připomenul, že letošek je vrcholem nasazení vojáků Armády ČR v zemi. Letos ukončí svou činnost skupina tří transportních vrtulníků Mi-171Š, které přepravovaly i delegaci. Stroje potřebují generální opravu.

Ministr také po jednání s velením sil ISAF naznačil, že je možné, že pokud se bude vše dobře vyvíjet, mohla by se už v příštím roce předat severní část provincie Lógar do afghánské samosprávy.

Vondra také naznačil, že postupně by se s tím mělo měnit i zaměření působení Provinčního rekonstrukčního týmu, který by měl především poskytovat rady afghánským partnerům.

S veliteli NATO jednal i o možném dalším působení českých vojáků v Afghánistánu po roce 2012, kdy jim vyprší mandát daný Sněmovnou. Velení ISAF vidí působení České republiky jako významný příspěvek misi, bez něhož by nemohla být splněna. O významu působení českých vojáků hovořil i v Lógaru americký velitel Task Force Patriot.