Agentura neuvedla, o jakou ambasádu se mělo jednat ani žádné další podrobnosti. Není ani známo, zda měl voják komplice a kolik jich případně bylo.