Práci záchranářů komplikovala skutečnost, že mešita Bab Berdijinne byl v historickém centru města, kde jsou mimořádně úzké uličky.

Marocký král Mohammed VI slíbil, že osobně zaplatí pohřební výlohy a dá peníze na obnovu mešity.

Důvod pádu zatím není znám, ale mohly k němu přispět silné deště.

Centrum města Meknes, jednoho ze čtyř sídelních královských měst v Maroku, je na seznamu kulturního dědictví UNESCO.