Vláda výsledky prvního celonárodního výzkumu znečištění zveřejnila v úterý. Ze zprávy vyplývá, že do vod bylo v roce 2007 vypuštěno 30,3 miliónu tun škodlivých látek, což je více než dvojnásobek původně hlášených 13,8 miliónu tun. Tehdy vláda oznámila, že míra znečištění vod oproti předchozímu roku poskočila o tři procenta.

Současná měření jsou podle viceministra životního prostředí Čanga Li-ťun přesnější, neboť vzala v potaz například i objem odpadu vypouštěného ze statků. Ty jsou plné amoniaku a dalších hnojiv a pesticidů. Zkoumání, které má být zopakováno v roce 2020, zabralo přes dva roky. Zaměstnalo více než půl miliónu lidí, kteří shromáždili na 1,1 miliardy dat o téměř šesti miliónech znečišťovatelích.

Nové statistiky podtrhují, jak urgentně potřebuje Čína vyčistit své vodní toky. Peking odhaduje, že jsou přirozeně schopné absorbovat "pouze" asi sedm miliónů tun odpadu ročně.

Ochránci přírody ale novou zprávu hodnotí pozitivně - pojmenování problému je podle nich prvním nutným krokem ke změně. Konkrétní opatření ale podle nich mohou brzdit místní úřady, které jsou většinou hodnoceny jen podle ekonomických úspěchů. Tvrdší pravidla ochrany životního prostředí by brzdila průmyslový rozvoj.

Z dat rovněž vyplývá, že Čína produkuje mnohem více průmyslového a nebezpečného odpadu, než se dosud uvádělo. V roce 2007 například dosáhl objem pevného průmyslového odpadu (částice z dolů atd.) 49,14 miliónu tun, což je více než trojnásobek původně hlášených hodnot.