Rakev s ostatky carevny byla z Dánska dopravena v úterý.

Po církevním obřadu v katedrále Svatého Izáka, jenž řídil ruský patriarcha Alexij II., byla rakev převezena do chrámu Svatého Petra a Pavla v Petrohradu a za zpěvu náboženských chorálů uložena do krypty, kde spočinuli všichni ruští panovníci od Petra Velikého. Slavnostnímu aktu, který završila slavnostní salva na počest carevny, přihlíželi zástupci mnoha evropských šlechtických rodin. Byl mezi nimi i dánský korunní princ, z jehož rodu carevna pocházela.

Marie Fjodorovna uprchla z Ruska v roce 1918 po zavraždění jejího syna, cara Mikuláše II. a jeho rodiny bolševiky. Konec života strávila v rodném Dánsku, odkud byla jako princezna Dagmar v roce 1866 provdána do Ruska za budoucího cara Alexandra III. a kde v roce 1928 zemřela. Ve své poslední vůli však vyjádřila přání, aby byla pochována po boku manžela.

Mnoho Rusů chápe nynější obřad jako přihlášení se současného státu k odkazu carského Ruska.

Návrat carevniných ostatků byl v minulosti komplikován diplomatickou roztržkou mezi Dánskem a Ruskem, které Kodaň obvinilo, že poskytuje útočiště čečenských separatistům.