"Neexistuje jen fyzická hluchota, která odřízne člověka od větší části jeho společenského života. Existuje také nedoslýchavost vůči Bohu, která se projevuje zejména v současných dobách," řekl papež.

"Nemůžeme jej už slyšet, protože máme v uších příliš mnoho jiných frekvencí. Tím ale ztrácíme svou schopnost mluvit s Bohem nebo mluvit k němu. Tím se připravujeme o jednu ze základních schopností," dodal. Zdá se, jako by i to, co se říká o Bohu, už nějak nepatřilo do nynější doby.

Němečtí věřící se od papeže dočkali poděkování za svoji ochotu k dobročinným darům pro chudé země. Vyzval je, aby podporovali také evangelizaci, protože "je třeba dosáhnout obratu v srdcích, aby byl myslitelný pokrok v sociálních otázkách". Jmenoval v této souvislosti nemoc AIDS, která musí být potírána nad rámec evangelia "přímo od jejích nejhlubších příčin".