Není to všechno. Návrh zákona obsahuje i klauzuli, že nájemné, které bude na žádost nájemníků uznáno za „příliš vysoké“, bude rovněž sníženo na stanovenou nejvyšší úroveň. O návrhu zákona bude Berlín, který je současně spolkovou zemí, hlasovat 18. června. Pokud norma projde, má začít platit od ledna 2020.

Předloha také komplikuje pronajímatelům modernizaci bytů. Pokud by nájemné zvýšila o více než 50 centů na metr čtvereční, potřeboval by pronajímatel povolení na zamýšlenou modernizaci. Kromě toho by měli být pronajímatelé povinni využívat veřejné financování, uvádí návrh zákona. Sankce za nedodržení normy je v zákonu stanovena až na 500 tisíc eur (13 milionů korun).

Návrat k plánování 

Zastropování nájemného zákonem je prioritním projektem berlínské SPD a vychází vstříc iniciativám občanů, kteří kvůli stoupajícím cenám bydlení v německé metropoli opakovaně demonstrovali v ulicích. Podkladem plánu je sporná právní analýza, podle níž může zakázat zvyšování nájmů nejen spolková vláda, ale i jednotlivé země.

„Trh s byty tím směřuje přímo k plánovanému hospodářství. Nájemné bude státem stanoveno, stát na ně bude dohlížet a pronajímatelé budou kriminalizováni,“ kritizoval expert na bydlení frakce CDU/CSU ve Spolkovém sněmu Jan-Marco Luczak. Je přesvědčen, že navrhovaná norma je v rozporu s ústavou.

V posledních deseti letech se ročně přistěhovalo do města 40 tisíc nových obyvatel, což zvedlo ceny nájmů více než dvojnásobně.