„Musíme být schopni vědět, zda tito lidé už dříve v Evropě byli,“ zdůraznil Mektić. Bosna a Slovinsko informovaly na schůzce o vzestupu ilegálního pronikání migrantů na svá území v posledních měsících. [celá zpráva]

Mektić uvedl, že bosenské úřady od začátku roku zaregistrovaly 5664 migrantů. Z nich 5065 vyjádřilo úmysl požádat v Bosně a Hercegovině o azyl, ale žádost jich skutečně podalo jen 437. Odhaduje se, že v současné době v zemi pobývá 2000 až 2500 běženců. Nejvíce se jich koncentruje na severozápadě Bosny, zejména ve městě Bihać, protože mají v úmyslu pokračovat ilegálně dál v cestě do západní Evropy přes Chorvatsko.

Schůzky sedmi balkánských zemí - Albánie, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Chorvatska, Řecka, Slovinska a Srbska se účastnil také šéf rakouské kriminální policie Franz Lang. Oznámil, že 18. a 19. června se ve Vídni sejdou policejní ředitelé. Na jejich schůzce se má hovořit o přijetí konkrétních opatření v boji proti "obchodování s migrací", což je podle něj největší problém.