Francouzský prezident prohlásil, že je to jedna z možností, jak překonat „otrávenou debatu“ o takzvaném Dublinském pravidle a přerozdělování uprchlíků v Evropské unii.

Německá spolková vláda navrhla, aby se příjem běženců stal kritériem pro reformu přidělování finančních prostředků ze strukturálních fondů EU.

Vzhledem ke sporům členských zemí Unie ohledně systému kvót pro přerozdělování uprchlíků, nedošlo v reformě evropského azylového systému od roku 2016 k pokroku.

Hájil evropský model

Macronův projev v Evropském parlamentu vyzněl jako obhajoba evropského modelu i výzva k oživení a modernizaci Evropské unie. „Podívejme se kolem, jak to vypadá jinde! V jakém jiném místě na světě najdete takový model, který respektuje menšiny, rovnost mužů a žen, soukromí občanů. Kde jinde existuje takto vitální model?" ptal se Macron.

Jedinečný evropský model podle něj „spojuje vášeň pro svobodu a rovnost a zároveň pochopení rozmanitosti“. Tento evropský model „je silnější než kterýkoli jiný, ale zároveň je velmi křehký, protože ho musíme každý den hájit“, zdůraznil.

Pochyby a rozpory uvnitř EU podle francouzského prezidenta souvisejí s brexitem, národními egoismy a rostoucí fascinací neliberálními postoji.