Pro zavedení islámských státních svátků se vyslovilo jen 7,8 procenta dotázaných, proti tomuto návrhu jich bylo 70,1 procenta.

Jiné přesvědčení dal najevo prezident ústředního výboru německých katolíků Thomas Sternberg, podle něhož v mnohonáboženské společnosti může v některých oblastech s vysokým podílem věřících muslimů přibýt i islámský státní svátek, aniž se tím zradí křesťanské tradice země.

V zemi žije téměř pět miliónů muslimů

Také ministr vnitra de Maiziére hovořil o tom, že by se v oblastech Německa, kde žije hodně muslimů, mohly slavit islámské státní svátky. Zdůvodnil to mimo jiné tím, že se například svátek Všech svatých slaví také jen v oblastech, kde žijí katolíci, a nikoliv v těch protestantských. [celá zpráva]

Z celkového počtu 82 miliónů obyvatel žije v Německu asi 4,7 miliónu muslimů, většinou přistěhovalců z Turecka a jejich potomků. Několik set tisíc muslimů přišlo do Německa i v rámci migrační vlny z Blízkého východu a severní Afriky v posledních letech.