„V současné době neexistuje v Německu žádná strana, která by mohla provádět politické změny. A pokud neexistuje, pak musíte ... ano, nechte se překvapit, co budeme dělat,“ odpověděla Petryová ve středu v televizi ZDF na otázku, zda plánuje založení nové politické strany. „V současné době probíhá spousta rozhovorů,“ dodala.

„Oslovují nás mnozí lidé z vnějšku i vnitřku AfD. Vezmeme si trochu času, uskutečníme hodně rozhovorů a potom budeme dělat to, co je potřeba udělat pro budoucnost,“ připojil se Pretzell.

Svůj odchod z AfD oznámila šéfka strany v úterý, zdá se ale, že ho plánovala delší dobu. List Frankfurter Allgemeine Zeitung to dokládá datem registrace domény dieblauen.de, která se uskutečnila 3. července, tedy s velkým předstihem před konáním německých parlamentních voleb.

Držitelem domény je registrační kancelář Denic Frauke Petry vedená na adrese Frohburg, okres Tautenhain. Je to stejná adresa, pod kterou Petryová jednou žádala o zaregistrování patentu na plnidla pro pneumatiky u Evropského patentového úřadu.

Odchodem Petryové a Marcuse Pretzella, zemského šéfa AfD v Severním Porýní-Vesfálsku, vyvrcholily spory uvnitř Alternativy pro Německo. Podle pozorovatelů jsou projevem rozdílných pohledů konzervativního a národoveckého křídla strany. Petryová je představitelkou konzervativců, kteří původně straně dominovali a požadovali zejména jinou politiku v eurozóně. Postupně ale narostla síla národoveckých a radikálních členů, kteří se profilují především na migrační politice.

Exodus z hnutí Alternativa pro Německo se zatím nekoná. S Petryovou odcházejí ze strany dva politici - Uwe Wurlitzer a Kirsten Musterová. S Pretzellem opouští AfD Alexander Langguth. Z dalších odchod nikdo neoznámil.

Pokud se podaří Petryové získat další spolupracovníky, pod názvem Die Blauen (Modří) by mohla fungovat parlamentní frakce v novém Spolkovém sněmu. Název modří je ovšem v politickém kontextu již obsazen, připomíná Frankfurter Allgemeine Zeitung. Je to dobře zavedený a rozšířený termín pro rakouskou pravicovou stranu Svobodní.

A proč modří? Modrá byla nejoblíbenější barvou budovatele sjednoceného Německa Otto von Bismarcka.