„Pravidla pro výběr jmen, která rodiče dávají dítěti, musejí mít své meze, pokud jde o pravopis obsahující znaménka, jež francouzština nezná,“ odůvodnila porota verdikt. Nositeli jména Fañch jsou například dva bretonští spisovatelé: Fañch Peru a Fañch Broudig.

Potíže měli rodiče chlapce hned po jeho narození, když úředník odmítal zapsat sporné jméno do rodného listu. Za pár dní změnil názor a rodiče nechali chlapci vystavit i pas.

Nyní soud vše zvrátil. Důvodem je i fakt, že v zemi galského kohouta platí od roku 1994 zákon na ochranu francouzského jazyka, který jej chrání před cizími vlivy, hlavně angličtiny.

Osud znaménka nad chlapcovým jménem je tak opět nejistý. Otec Jean-Christophe Bernard se ale nevzdává. „Bitva ještě neskončila. Vlnovka bude, na to můžete vzít jed,“ prohlásil.