"Ve srovnání s jinými částmi světa jsou u nás právní stát a demokracie velmi dobře zakotveny. Ale v současnosti zemí prochází ta či ona vlna strachu. A jsou lidé, kteří s těmito obavami dělají úspěšnou politiku," prohlásil Gauck.

KOMENTÁŘ DNE:

Falešná debata O chybějící racionální debatě a nemožnosti rozumně argumentovat v době sekularizované západní civilizace přemítá Alexander Tomský. Čtěte zde >>

 Očima Saši Mitrofanova: Prostor zaplňují zbití černoši

Přesto však nemá obavy z toho, že by populisté zemi ovládli. "Nevidím v Německu protidemokratickou většinu, kterou si přejí reakcionáři. Vidím spíše nejasné obavy, které přebírají populistická uskupení. Ale ta si vylámou zuby na naší demokracii," uvedl německý prezident.

Podle něj je ovšem třeba, aby zavedené strany nepodléhaly pokušení přebírat témata populistů. "Varuji před tím, aby se strany demokratického spektra chovaly tak, jako by bylo možné dovést republiku do bezpečných vod jedině tím, že se ze strachu menšiny stane centrum politiky. To nemůže dopadnout dobře," řekl.

S naší rostoucí svobodou roste i naše zodpovědnostJoachim Gauck, německý prezident

Sílící populismus je podle Gaucka problém nejen v Německu, ale i v dalších evropských zemích nebo ve Spojených státech.

"To, co tam sledujeme, popsal filozof Erich Fromm jako strach ze svobody. Chtěl tím vyjádřit, že s naší rostoucí svobodou roste i naše zodpovědnost. A jsou dva druhy politiků. Jedni z mocenského kalkulu posilují strach obyvatel z této zodpovědnosti. Ti druzí dodávají občanům odvahu: převezměte zodpovědnost, pak toho zvládnete velmi mnoho," řekl německý prezident.