Rusové zvažují odchod do ciziny také s ohledem na budoucnost svých dětí, kvůli nespokojenosti se zvůlí úřadů a aktuální politické situaci.

KOMENTÁŘE DNE:
Brexit? Jaký brexit? - Vyjednávání o odchodu Spojeného království z Unie popisuje Alexander Tomský. Čtěte zde >>

Očima Saši Mitrofanova: Čtvrtstoletí dlouhá cesta od Jekylla k Hydovi

Zajímavé jsou podle Kommersantu reakce řadových Rusů na rozhodnutí spoluobčanů, kteří už emigrovali. Polovinu Rusů tato situace nijak neznepokojuje, ale téměř čtvrtina je nedostatkem vlastenecké loajality pobouřena.

Podle komentáře citovaného deníku jsou Rusové nespokojeni se stavem životní úrovně v zemi, která se potýká se západními sankcemi a prudkým snížením příjmů za vývoz petrochemických surovin. Ročně opouští Rusko asi jen 0,5 procenta jeho obyvatel.