"Lhostejnost k ostatním a k jejich důstojnosti, jejich základním právům a svobodě, když je součástí kultury utvářené honbou za ziskem a hédonismem, může na institucionální úrovni podporovat a dokonce ospravedlňovat akce a politické kroky, které v konečném důsledku představují ohrožení pro mír," varoval papež.

Politické činitele, stejně jako jednotlivce, vyzval, aby překonali lhostejnost k údělu těch nejzranitelnějších, tedy chudých, nemocných, migrantů, vězňů a starších lidí.

Musíme být odvážní

Hlava římskokatolické církve vyzvala k pevným a odvážným gestům ze strany vlád v následujícím roce, který církev prohlásila za Svatý rok. Vyzvala k hledání práce pro nezaměstnané.

Politické špičky by prý také měly upravit právní předpisy tak, aby byli přistěhovalci v hostitelských zemích vítaní. Papež doporučil i snížení dluhů chudých zemí a zajištění potřebné léčby pro nemocné.

Doživotí je skrytý trest smrti

František dále apeloval na přijetí urychlených opatření ke zlepšení podmínek vězňů, zejména těch, kteří čekají ve vazbě na soudní proces. Chce, aby vlády zemí s uplatňovanými tresty smrti je zrušily, protože prý pro ně neexistuje žádné ospravedlnění, a zvážily náhradní řešení k trestu odnětí svobody.

Doživotní tresty vězení označil František za "skryté tresty smrti" a držení na samotkách k "druhu mučení". Obojí by podle něj mělo být zrušeno.