Podle serveru LifeNews leží Jevtušenko na jednotce intenzivní péče. K pádu došlo údajně poté, co navštívil v sobotu večer koncert.

Jevtušenko jako básník poststalinské generace, též filmař a publicista, nejdříve sympatizoval s komunisty, později se postavil proti nim. Byl jedním ze symbolů „doby tání" v 60. letech minulého století, protestoval proti vstupu vojsk Varšavské smlouvy do Československa v roce 1968 i proti nucené emigraci Alexandra Solženicyna.

V roce 1997 představil v Praze román Neumírej před smrtí o pokusu o převrat v Sovětském svazu v roce 1991. Žije střídavě v Moskvě a v oklahomské Tulse. Jeho díla byla přeložena do několika jazyků a prodaly se jich milióny výtisků po celém světě.