„Bylo to ve velkém, opravdu velkém kostele, který má krásnou kryptu. Šel jsem do ní, byla tam rakev. Stály u ní dvě jeptišky, ale ani jediná květina. A mne napadlo – jak to, že člověk, který odpustil hříchy celému kléru v Buenos Aires včetně mne, nemá ani květinu? Zašel jsem do obchodu a koupil jsem mu růže.“ Těmi pak začal zdobit rakev.

„Pohlédl jsem při tom na růženec, který držel v ruce, a zatímco jsem aranžoval květiny, ten zloděj, jenž sídlí v mysli každého z nás, ke mně ihned přistoupil – a já jsem nebožtíkovi ten křížek vzal. Podíval jsem se v té chvíli na mrtvého a řekl jsem mu: ,Daruj mi polovinu své milosti.‘ Pocítil jsem něco silného, co mi dalo odvahu udělat to a pomodlit se.“

Křížek nosí papež dodnes. „Když mne o někom napadnou zlé myšlenky, má ruka vždy putuje sem (papež přitom ukázal k srdci), a já pociťuji milosrdenství, jež vede k tomu, že se cítím lépe,“ dodal.