Policie po upozornění sousedů a delším vyšetřování odebrala sedmiletou dívku a dvouletého chlapce romským rodinám v Dublinu a ve městě Athlone v centrálním Irsku. Rodiče protestovali, že jde o jejich děti, ale policisty neuspokojily ani předložené doklady. [celá zpráva]

Případ vyvolal živé diskuse v irských médiích a stížnosti na údajně rasistické jednání policistů.

Ministr Shatter nad urovnáním citlivé kauzy vyjádřil uspokojení. "Musíme si uvědomit, jak politováníhodným utrpením prošly obě rodiny i jejich děti," řekl irským novinářům.

Obě děti měly světlé vlasy a modré oči, což vyvolalo podezření policistů. Dublinské policejní velitelství musí nyní sepsat podrobnou zprávu, jak k neoprávněnému odebrání dětí došlo.

Do Irska za posledních deset let přesídlilo asi 5000 Romů. Někteří si obstarávají obživu nezákonně, drobných deliktů se dopouštějí i romské děti.