Svatým se stává blahoslavený Antonio Primaldo s dalšími asi 800 mučedníky z Otranta na jihu Itálie. Primaldo se živil jako krejčí a když roku 1480 přímořské město obsadili sultánovi vojáci, dali mužům možnost zachránit si životy tím, že se vzdají své víry a přijmou islám.

Primaldo spoluobčany povzbuzoval, aby to nečinili, a byl prvním z 800 mužů, jež sultánovi vojáci popravili.

Svatopetrské náměstí ve Vatikánu zaplnily při obřadu svatořečení tisíce poutníků.

Svatopetrské náměstí ve Vatikánu zaplnily při obřadu svatořečení tisíce poutníků.

FOTO: Gregorio Borgia, ČTK/AP

Jako vůbec první člověk z Kolumbie se stává svatou Laura Montoyová Upeguiová, která na začátku 20. století založila misii, jež se zasloužila o pomoc indiánům v době, kdy byli považováni za druhořadé občany.

Mexičanka María Guadalupe Garcíová Zavalaová se vyznamenala pomocí chudým a ochranou katolíků před vládním pronásledováním ve 20. letech minulého století.

O svatořečení těchto osob rozhodl v únoru ještě minulý papež Benedikt XVI. v den, kdy oznámil své rozhodnutí odejít z čela katolické církve. František byl do čela církve zvolen v březnu.