Pontifikální mše se koná pod širým nebem. Papež na ní převzal symboly své moci, prsten a vlněnou bílou štólu s vyšívanými kříži, tzv. pallium. Rybářský prsten, který odkazuje na apoštola Petra, původně rybáře, byl vytvořen z prstenu jednoho z Františkových předchůdců. Kardinálové poté vzdali papeži čest a každý mu osobně popřál.

Buďme ochránci stvoření, božího plánu vepsaného do přírody, ochránci přírody, nedovolme zkáze a zmaru, aby provázela naše putování po světě.papež František

Papež při mši zdůraznil, že jeho funkcí je hlavně sloužit, i když dostal moc: „Ježíš Kristus dal Petrovi moc, ale o jakou moc se tady jedná? Po trojí otázce po lásce, kterou mu dal, přišla výzva ´pas mé beránky, pas mé ovce´. Nikdy nezapomínejme, že pravá moc je službou a také papež, aby mohl vykonávat svou moc, musí vstupovat do této služby, jejímž zářivým vrcholem je kříž. A jako Josef otevřít náruč, chránit celý boží lid a vroucně přijímat celé lidstvo, zejména ty nejchudší."

Video

Expirované video

BEZ KOMENTÁŘE: Papež František přijel na svou inaugurační mši na Svatopetrské náměstí

Papež se opakovaně věnoval postavě svatého Josefa, který má dnes svátek. Připomněl jeho roli ochránce Marie. Zmínil také, že je ochráncem církve. František pak věřící vyzval: „Střežme Krista v našem životě, abychom střežili druhé. Povolání ochraňovat se netýká však jen nás křesťanů, má předcházející rozměr, který je jednoduše lidský, chránit veškerá stvoření, krásu tvoření, jak ukázala kniha Geneze a jak nám ukázal František z Assisi.“

Papež František při mši, na sobě už má pallium a na ruce rybářský prsten.

Papež František při mši, na sobě už má pallium a na ruce rybářský prsten.

FOTO: Dmitry Lovetsky, ČTK/AP

Papež také vyzval k ochraně životního prostředí. „Chránit prostředí, kde žijeme, lidi, pečovat o každého člověka s láskou, o děti, o staré lidi, kteří jsou nejkřehčí a na okraji, znamená péči o každého v rodině. Manželé se chrání vzájemně, pak se starají o děti a pak se děti stávají ochránci svých rodičů.“

Obrátil se i k mocným: „Chtěl bych, prosím, požádat všechny, kdo zaujímají zodpovědná místa v ekonomice, politice a ve společnosti, buďme ochránci stvoření, božího plánu vepsaného do přírody, ochránci přírody, nedovolme zkáze a zmaru, aby provázela naše putování po světě. Ale pamatujme na to, že nenávist, závist a pýcha špiní život. Nesmíme mít strach před dobrotou ani před něhou. Péče a ochrana vyžaduje dobrotu, je třeba žít s něhou.“

Papež František žehná dítěti.

FOTO: Michael Sohn, ČTK/AP

Papež cestou na pontifikální mši použil otevřený vůz, který obklopila desítka členů ochranky. Papamobil několikrát zastavil. Při jedné ze zastávek papežův doprovod podal Františkovi dítě, kterému pontifik požehnal. Při dalším přerušení jízdy papež z vozu vystoupil, aby objal a políbil ochrnutého muže, kterého jeho blízcí podpírali u bezpečnostní bariéry.

Poté František s procesím kardinálů odešel do krypty Svatopetrského chrámu, kde jsou hrobky předchozích papežů. Samotná mše začala v 9:30 SEČ.

Jeptišky utíkají zabrat nejlepší místa na Svatopetrském náměstí.

Jeptišky utíkají zabrat nejlepší místa na Svatopetrském náměstí.

FOTO: Max Rossi, Reuters

Poutníci, jichž je podle odhadů na 250 000, se od rána snažili zaujmout co nejlepší místa. Jakmile se prostor Svatopetrského náměstí otevřel, běžely dopředu i jeptišky, aby byly papeži co nejblíže.

Ppapež přijel v otevřeném voze.

Papež přijel v otevřeném voze.

FOTO: Giampiero Sposito, Reuters

Mše je podobná inaugurační mši jeho předchůdce Benedikta XVI., ale má být prostší. Papež František v sobotu řekl, že chce chudou církev pro chudé.

Davy poutníků v Římě

Davy poutníků ve Vatikánu

FOTO: Gregorio Borgia, ČTK/AP

Bohoslužby se účastní státníci a duchovní z celého světa, Českou republiku zastupuje ministr zahraničí Karel Schwarzenberg, USA viceprezident Joe Biden a nechybí ani hlava pravoslavné církve patriarcha Bartoloměj. Ten je prvním pravoslavným patriarchou, který se za tisíc let účastní inaugurace římskokatolického papeže. Mezi hosty je i argentinská prezidentka Cristina Fernándezová de Kirchner, a to navzdory jejím dřívějším sporům s církví.[celá zpráva]

Papeži nasazují mitru

Papeži nasazují mitru.

FOTO: Paul Hanna, Reuters