"Poskytl jsem mandát k sestavení vlády a (Borisovova) strana Občané za evropský rozvoj Bulharska (GERB) ho vrátila," řekl prezident Plevneliev. Dodal, že ve středu nabídne mandát socialistům z BSP, a pokud i oni odmítnou sestavit vládu, požádá v pátek ještě Hnutí za práva a svobody (DPS), které sdružuje příslušníky turecké a muslimské menšiny. Až poté bude možné jednat o ustavení úřednické vlády, která by do dvou měsíců uspořádala předčasné parlamentní volby.

Borisov v prohlášení učiněném v sídle prezidenta obvinil Staniševa z podpásových útoků a vyzval ho, aby spolu s Achmedem Doganem, šéfem DPS, vytvořili vládu. GERB jim prý poskytne potřebné hlasy, aby Staniševova koalice mohla pracovat.

"Zanechávám finančně stabilní zemi, nebudu proto poslouchat Staniševovy nesmysly. Evropská komise uvádí, že růst v Bulharsku je vyšší než v jiných zemích," řekl Borisov ve vypjaté situaci, kdy lid demonstruje proti vysokým cenám energie, které si účtují zahraniční monopoly v čele s českou společností ČEZ. Té hrozí odebrání licence. Borisovova vláda padla právě kvůli těmto protestům.

Prezident, jenž si je vědom možnosti, že pověření odmítne i Stanišev, řekl: "Ve čtvrtek vystoupím s projevem v parlamentu, ve kterém podrobně objasním dosavadní proces (řešení vnitropolitické krize)." Také se ohradil proti kritice, které v posledních dnech čelí v médiích. Zopakoval, že ho do úřadu zvolily dva milióny lidí a že jedná zcela v zájmu celé země.

Středopravý GERB ani socialisté nechtějí vytvořit vládu, která by zemi dovedla do řádných červencových voleb. Za řešení současné krize proto považují předčasné volby, které by se podle médií mohly konat koncem dubna.