„Toto nařízení je neslučitelné s principy rovnosti mezi ženami a muži zakotvenými v ústavě i evropských dohodách, k nimž se Francie zavázala,“ prohlásila ve čtvrtek ministryně pro práva žen Najat Vallaudová-Belkacemová. „Z této neslučitelnosti vyplývá zrušení tohoto nařízení,“ dodala.

Zákon byl vydán v roce 1800. Nošení kalhot se tehdy dožadovaly ženy  - revolucionářky, jež se chtěly podobat svým mužským protějškům, kteří se takto odlišovali od zástupců šlechty a buržoazie s krátkými kalhotami.

O 92 let později dodatek dovoloval nosit kalhoty ženám pouze v případech, že „třímají koňskou uzdu“. Omezení byla dále uvolněna v roce 1909, kdy výjimku dostaly také dámy vezoucí se na bicyklech.

Zákon platil do dneška, z části proto, že jeho zrušení pro úřady nebylo prioritou. Teprve loni proti němu zahájila konečné tažení skupina zákonodárců. Senátor z pravicové strany UMP Alain Houpert zdůrazňoval „symbolickou důležitost“ odvolání nařízení.