Dosavadní tresty do jednoho roku vězení se podle listu mají automaticky vyměnit za příslušné vykoupení či pokutu. V případě trestů do pěti let bude platit výjimka pro recidivisty či pro osoby, u nichž soud nabude přesvědčení, že jsou s to zločin opakovat. V takových případech dané osoby pobyt ve vězení nemine.

Jeden den pobytu ve vězení se má, zřejmě s ohledem na finanční možnosti odsouzeného, rovnat částce od pěti do sta eur. Z celkově vypočtené částky má odsouzený zaplatit 110 procent. Pokud takovýto návrh projde parlamentem, člověk odsouzený k až pěti letům vězení by zaplatil až zhruba 200.000 eur (pět milionů Kč) za propuštění na svobodu.