„Podstatné důvody nás vedly k závěru, že papyrus je ve skutečnosti nešikovným podvrhem,“ napsal Vian v pátek. Deník New York Times týž den napsal, že Vatikán hodnotí nové odhalení jako „problematické a kontroverzní“.

O nových poznatcích, které se rozcházejí s vírou většiny křesťanů, že Ježíš žil bez ženy, informovala v září v Římě profesorka Harvardské univerzity Karen Kingová. Na fragmentu papyru s úryvkem apokryfního evangelia psaného koptštinou hovoří Kristus o svojí ženě. Zřejmě se má jednat o Máří Magdalenu.

Kingové útržek poslal jeden sběratel. Papyrus pochází pravděpodobně z naleziště Nag Hammádí v Horním Egyptě, které v roce 1945 vydalo ohromné písemné poklady raného křesťanství. Kingová konzultovala pravost papyru s několika odborníky, kteří se shodli na tom, že artefakt je s velkou pravděpodobností autentický. S jistotou to potvrdí až další rozbory.

Profesorka Harvardské univerzity Karen Kingová s útržkem starověkého papyru, na němž je text naznačující, že Ježíš měl ženu.

Profesorka Harvardské univerzity Karen Kingová s útržkem starověkého papyru, na němž je text naznačující, že Ježíš měl ženu.

FOTO: news.harvard.edu

Profesorka upozornila, že ani v případě potvrzení autenticity papyru nelze text považovat za důkaz, že Ježíš byl ženatý. Byl by to však důkaz o tom, že si to raní křesťané mysleli.

Papyrus je značně poškozen, lze z něj tedy dešifrovat jen některé části textu.

Osm rozluštěných řádků z koptského papyru o Ježíšovi
... ne (ke) mně. Má matka dala mi ži(vot)...
... Učedníci řekli Ježíšovi,...
... popřít. Marie je toho hodna...
... Ježíš jim řekl: Má žena...
... bude schopná být mou učednicí...
... nechť hříšní opuchnou...
... co se týká mě, já pobývám s ní, abych...
... obraz...