"Tohle nedělá čestný a rovný chlap a ženy už vůbec ne," podotkla Radičová k postoji České republiky.

"Věcně tam důvod není," podotkla k českým výtkám vůči paktu Radičová s tím, že jde čistě o politické důvody. Praze ještě před podpisem doporučila, aby zvážila své rozhodnutí: "Česká republika dala svůj názor najevo už na předcházejících setkáních... Myslím si, že ve vztahu k České republice a její budoucnosti bych ten postoj přehodnotila.“

Upozornila, že každý má právo se svobodně rozhodnout, svůj podpis ale hájila: "Je to dobrovolným rozhodnutím každé země, zda se k takovéto dohodě přikloní, nebo nepřikloní. Jsem ale přesvědčená, že nemáme jinou volbu, než takováto řešení a rozhodnutí podpořit a realizovat. Je to smlouva, ke které se přidává 25 členských států. Mrzí mě, že ne celá sedmadvacítka," řekla Radičová.

Na paktu se většina EU shodla v reakci na dluhovou krizi a snaze předcházet jejímu opakování v budoucnosti. Smlouva má vést státy k tomu, že do svého práva zavedou pravidlo pokud možno vyrovnaných rozpočtů. Zavádí také důslednější trestání rozpočtových hříšníků. Česku ale na paktu vadilo, že nezajišťuje nečlenům eurozóny dostatečnou účast na summitech eurozóny. Nedostatečně je v něm zakotveno pravidlo, že by dluh zemí neměl přesahovat 60 procent hrubého domácího produktu země.

Premiér Nečas již ve středu řekl, že ČR má možnost se ke smlouvě v budoucnu ještě připojit. Podle Petra Nečase vládní strany o českém postoji k této věci budou dále jednat, vyjasnit si prý musí, zda smlouva znamená přesun pravomocí z národní úrovně na nadnárodní.