Pokud k tomu státy přistoupí, což se dá předpokládat, pak bude následovat vypracování přístupové smlouvy a její ratifikace v jednotlivých členských zemích.

"Dnešek je historickým dnem pro Chorvatsko i pro Evropskou unii," prohlásil Barroso. "Vytváří to cestu k tomu, aby se Chorvatsko mohlo stát od 1. července 2013 osmadvacátým členem EU," podotkl Barroso. Současně dodal, že jde zatím jen o předběžné datum navrhované komisí, o němž ještě budou rozhodovat členské státy.

Země EU musejí rozšíření jednomyslně podpořit, aby k němu mohlo dojít. Zájem vstoupit v roce 2013 vyjádřil opakovaně i Záhřeb.

Přístupová jednání v podstatě znamenají, že ve více než třech desítkách oblastí kandidátská země slaďuje své domácí právo a normy s těmi evropskými. K tomu, aby mohla země přistoupit, je třeba uzavřít všechny tyto kapitoly, které se dotýkají například reforem justice, rybolovu či zajištění volné hospodářské soutěže.