"Vážný případ (netolerance či diskriminace) lze najít v České republice, v níž se falometrické zkoušky používají v azylové proceduře," uvedla eurokomisařka v příspěvku, který na blog dala ve středu u příležitosti Mezinárodního dne proti homofobii a transfobii. "Jde o ryze středověkou metodu a závažné porušení práv jednotlivců na soukromí," dodala.[celá zpráva]

Velvyslankyně Vicenová ve sdělení zveřejněném na webu českého zastoupení při EU připustila, že v minulosti hrstka žadatelů o azyl v ČR falometrii podstoupila. Šlo o případy, kdy o azyl žádali kvůli homosexualitě, kvůli níž by jim v domovských zemích hrozila perzekuce. Velvyslankyně ale zdůraznila, že metoda se už v Česku nepoužívá.

"Své vážné obvinění, sdělené velice silným jazykem, přitom postavila na nepravdivých tvrzeních. Při informování evropské veřejnosti tak hrubě překroutila skutečnost," uvedla Vicenová na adresu komisařky, pod niž v komisi spadají azylové otázky a imigrace. Navíc švédské člence Evropské komise vytkla, že z jejích slov se zdá, že toto vyšetření je prováděno zcela běžně širokému počtu lidí proti jejich vůli.

"Opět jde o hrubou nepravdu. Žadatelů o azyl, kteří vyšetřením prošli, bylo velice málo, tedy méně než deset. Zcela zásadní je ale skutečnost, že vyšetření bylo vždy provedeno s jejich výslovným písemným souhlasem, někdy dokonce na jejich přímou žádost. A vždy to bylo až jako poslední možnost ověření věrohodnosti tvrzení, na němž postavili svou žádost o mezinárodní ochranu," zdůraznila velvyslankyně, která se v článku také pokouší vysvětlit, proč k několika případům tohoto testování v ČR došlo.

"České úřady tak stály před rozhodnutím, zda žadatele vrátit do země, kde by jim hrozila i smrt, nebo zda jim nabídnout sexuologické vyšetření - a to jako poslední možnost ověření pravdivosti jejich výpovědi... Díky tomu se podařilo hrozbu navrácení do země odvrátit," podotkla. Když byla potvrzena odlišná sexuální orientace žadatelů, pak tito ve všech případech získali v ČR azyl.