Protestní akce "Hořet pro Labe" se má uskutečnit v mnoha německých městech, mimo jiné v Drážďanech, Magdeburku, Wittenberge nebo Hamburku, oznámila německá organizace na ochranu přírody BUND.

Kromě českého projektu aktivistům leží v žaludku také plány na vybudování plavebního kanálu propojujícího řeky Labe a Sála a chystané zúžení a prohloubení Labe na středním toku.

Německá země Sasko v listopadu podala oficiální protest proti plánované stavbě jezu u Děčína. Sasko předtím žádalo kolegy v Praze o prodloužení lhůty, do kdy se bude moct ke stavbě vyjádřit - ovšem údajně bez výsledku. Posudky o díle přitom údajně byly k dispozici pouze v češtině.

Dlouho diskutované vodní dílo má mimo jiné umožnit splavnost dolního toku Labe 345 dní v roce lodím s ponorem 140 centimetrů. Podle kritiků však plánovaný jez ovlivní zbytek toku Labe, ohrožena bude druhová rozmanitost v řece a hrozí i pokles množství vody přitékající do její německé části.