V severovýchodním Bavorsku se v důsledku oblevy uvolnil sníh na střeše jednoho domu a spadl na hlavu sedmašedesátiletého muže. Ten zraněním podlehl.

Ještě horší je situace na Mosele v Porýní-Falci. Na středním toku bylo zaplaveno několik menších měst. V obci Zell sahá voda do výšky jednoho metru nad zemí a 60 procent domů je dostupných jen na lodi.

„Byli jsme připraveni, ale je to zlé," řekl Joachim Lay ze Zellu v neděli. Sklep má celý zaplavený. Z domu se dostane jedině na lodi. Ochranná hráz nestačila, hladina řeky je 5,5 metru nad normálem.

V Koblenzi na soutoku Mosely a Rýna začala voda zaplavovat první sklepy včetně vinných. Hasiči předpokládají, že historické centrum města na břehu obou řek bude zatopeno. Zatím ale nebylo nutné evakuovat obyvatele.

Ve Výmaru ve spolkové zemi Duryňsko zaplavila voda park na řece Ilm, který je na seznamu kulturního dědictví UNESCO. Zahradní domek spisovatele Johanna Wolfganga Goetheho, který se v parku nachází, ale zatím díky své poloze na vyvýšeném místě není ohrožen.

Na Odře v severovýchodním Německu zůstává v platnosti nejvyšší stupeň povodňové aktivity. Německým a polským záchranářům se sice podařilo rozbít ledový krunýř, který bránil odtékání vody, panují však obavy, že by se mohl utrhnout led na přítoku Odry Vartě. Kry by poté patrně znovu ucpaly koryto Odry.

S rozvodněnými řekami se potýká i Belgie. Nebezpečí povodní hrozí v celém Valonsku.